TYPE RATING

Được huấn luyện bởi BAA TRAINING VIETNAM

TYPE RATING AIRBUS 321

HUẤN LUYỆN CHUYỂN LOẠI AIRBUS 321


Trang bị cho học viên phi công những kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ khai thác bay trên loại tàu bay được huấn luyện theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam (CAAV).


Huấn luyện lý thuyết:

  • Lý thuyết chuyển loại (VACBI).
  • Các phương thức khai thác đặc biệt (GPWS, TCAS, WIND-SHEAR, STALL & UPSET RECOVERY, Cold and Hot Weather, Volcanic Ash Operation).
  • Quản lý nguồn lực tổ bay.
  • Cân bằng trọng tải.
  • An toàn bay.

Huấn luyện thực hành:

  • FBS: 5 bài.
  • FFS: 12 bài (bao gồm LOFT và ZFTT).

Lý thuyết: 80 giờ.

Thực hành: 36 giờ.

Đối tượng: Phi công chuyển loại tàu bay A321 và có chứng chỉ PPL, CPL theo tiêu chuẩn.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.