CPL

(PPL – IR – CPL/ME) Được huấn luyện bởi Apex Flight Academy

COMMERCIAL PILOT LICENCE

(PPL - IR - CPL/ME)


1. Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp THPT.
  • 18 tuổi trở lên.
  • Chứng nhận Sức khoẻ loại 1 dành cho Phi công thương mại theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam (CAAV).

2. Thời gian huấn luyện:

từ 12 tháng.


3. Chương trình huấn luyện:

  • PPL (Người lái tàu bay tư nhân/ Private Pilot Licence)
  • IR (Năng bay bằng thiết bị/Instrument Rating).
  • ME (Huấn luyện trên dòng máy bay đa động cơ/Multi Engine)
  • CPL (Người lái tàu bay thương mại/Commercial Pilot Licence)
  • Lý thuyết bay: 533,5 giờ
  • Thực hành bay: 202 giờ