ATPL

Được huấn luyện bởi APEX FLIGHT ACADEMY

AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE Theory

LÝ THUYẾT LÁI MÁY BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG


Chương trình huấn luyện gồm 14 môn học lý thuyết ATPL, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất của Cục Hàng Không Việt Nam (CAAV) và được CAAV phê chuẩn về chương trình đào tạo.


Chương trình huấn luyện lý thuyết vận tải hành khách hàng không (ATPL Theory) là chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn từ Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) dành cho phi công thương mại Việt Nam.


ATPL THEORY COURSE (Airline Transport Pilot Licence)

Dành cho ứng viên đã hoàn thành chương trình phi công thương mại (CPL/ME)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN:

  • 14 môn học lý thuyết ATPL
  • CBT training
  • Khoá huấn luyện ATPL Frozen được dạy theo giáo trình của Trường bay APEX FLIGHT ACADEMY (Đài Loan) phê chuẩn bởi CAAV

📝 ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  • Đã tốt nghiệp PPL, IR và CPL/ME
  • ICAO Level 4
  • Sức khoẻ Loại 1 theo tiêu chuẩn CAAV
  • Tối thiểu 200 giờ bay cơ bản

hinh ne