HUẤN LUYỆN PHI CÔNG

CHUYỂN LOẠI PHI CÔNG A321

Trang bị cho học viên phi công những kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ khai thác bay trên loại tàu bay được huấn luyện theo quy định của TCT HKVN và Cục HKVN.

Huấn luyện lý thuyết:

  • Lý thuyết chuyển loại (VACBI)

  • Các phương thức khai thác đặc biệt (GPWS, TCAS, WIND-SHEAR, STALL & UPSET RECOVERY, Cold and Hot Weather, Volcanic Ash Operation)

  • Quản lý nguồn lực tổ bay

  • Cân bằng trọng tải

  • An toàn bay

Huấn luyện thực hành:

  • FBS: 5 bài

  • FFS: 12 bài (bao gồm LOFT và ZFTT)

Thời lượng: 39 ngày

Đối tượng: Phi công chuyển loại tàu bay A321 và có chứng chỉ PPL, CPL theo tiêu chuẩn.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Dsc2940
Dsc3236
9344e639966e450aa3381d05ada239c5