1.   Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp THPT.

  • 17 tuổi trờ lên.

  • Đáp ứng nhu cầu sức khỏe.

  • Toeic 650 trở lên hoặc những bằng cấp tương đương.

2. Thời gian:

   20 tuần (hoạt động luôn cả thứ 7 và CN)

3. Chương trình học:

  • Lý thuyết: 94 giờ

  • Thực hành: 45 giờ

 
Ea0a767df20749cca8c3f24265554fc5
 

1.  Thời gian:

  32 tuần (hoạt ​động luôn cả thứ 7 và CN)

2.  Chương trình học:

  • Lý thuyết: 446 giờ

  • Thực hành: 145 giờ

Dsc3516