HUẤN LUYỆN TỔ LÁI NHIỀU THÀNH VIÊN CHO PHI CÔNG (MCC)

Mục tiêu trang bị kiến thức và thực hành về phối hợp làm việc của tổ lái nhiều thành viên cho học viên phi công cơ bản:

Huấn luyện lý thuyết:

  • Aircraft systems/FTD/Communications

  • FMGC/FTD introduction

  • CRM/Use of check lists

  • SOP/Task sharing/Standard call-outs and cross checks

  • SOP/Task sharing/Standard call-outs on FTD

  • Kiểm tra

Huấn luyện thực hành: 05 bài FFS

Thời lượng: 09 ngày

Đối tượng: Học viên phi công đã hoàn thành các chương trình học PPL và CPL.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

 Dsc3155

 

HUẤN LUYỆN LÀM QUEN

MÁY BAY PHẢN LỰC CHO PHI CÔNG (JET FAM)

Mục tiêu trang bị kiến thức về máy bay phản lực cho học viên phi công.

Huấn luyện lý thuyết:

  • Vận hành động cơ phản lực (pitch, thrust, altitude, speed trend versus thrust);

  • Hoạt động của máy bay phản lực ở mực bay cao (buffeting, thrust and lift vectors);

  • Các hệ thống máy bay phản lực thông thường;

  • Ôn tập huấn luyện trên buồng lái mô phỏng;

  • Kỹ thuật lái máy bay phản lực;

  • Buồng lái máy bay hiện đại (Vls-Vmax-usable mach range).

Huấn luyện thực hành: 03 bài (FNPT II hoặc FFS)
 Thời lượng: 04 ngày

Đối tượng: Học viên cơ bản chuyển loại lên máy bay phản lực.

Chứng chỉ huấn luyện: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Ea0a767df20749cca8c3f24265554fc5