LINE + BASE TRAINING

Venture Aviation liên kết với các hãng hàng không tại Việt Nam và trong khu vực nhằm cung cấp cho các học viên phi công sau cơ bản có cơ hội được huấn luyện Line Training trong thời gian 3-4 tháng. Sau đó chính thức các bạn sẽ trở thành phi công của một hãng hàng không nổi tiếng.

A5637651036ae534bc7b