KHÓA HỌC ATPL FROZEN (𝘼𝙞𝙧𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙋𝙞𝙡𝙤𝙩 𝙇𝙞𝙘𝙚𝙣𝙨𝙚 – Lý thuyết lái máy bay vận tải hàng không) tại Venture Aviation

Dành cho học viên phi công đã tốt nghiệp CPL (Commercial Private License)
  •  𝐕𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 hiện tại là đơn vị đào tạo phi công thương mại khai thác triệt để phương thức học trực tuyến thời điểm hiện tại, chuyển những khó khăn hạn chế trong việc huấn luyện trở thành ưu điểm giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm sức khỏe.
  •  Khóa học Lí thuyết máy bay vận tải hàng không là khóa học về Luật hàng không; Máy bay, hệ thống và động cơ; Thiết bị bay; Tính năng bay Khí tượng hàng không; Kế hoạch và điều hành bay; Dẫn đường vô tuyến…
  •  Trong thời gian tham gia huấn luyện ATPL trực tuyến (online), học viên có thể linh động thời gian trong việc chuẩn bị cho khóa học chuyển loại tàu bay, chuẩn bị hồ sơ đổi bằng tại CAAV và chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn vào Hãng. Sau khi kết thúc khóa ATPL online, học viên sẽ chủ động về thời gian và dễ dàng thực hiện các dự định tiếp theo của mình.
  •  Với sự hợp tác và hỗ trợ từ Đối tác Đào tạo độc quyền 𝐀𝐩𝐞𝐱 𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 – Đơn vị đào tạo Phi công Thương mại hàng đầu tại Châu Á hiện nay, 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 và 𝐀𝐩𝐞𝐱 𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 cung cấp cho học viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện CPL (Commercial Private License) khóa học ATPL FROZEN (Lý thuyết vận tải hàng không).
  •  Khóa học được khai thác dưới hình thức học trực tuyến (online) với 327 giờ học (53 ngày bao gồm 7 ngày nghỉ). Giáo trình sẽ được thiết kế theo hệ thống và gửi đến học viên qua hộp thư điện tử. Thời gian đăng nhập để học của học viên sẽ được kiểm tra thường xuyên bởi Trường bay Apex Flight Academy, và được kiểm soát bởi Cục Hàng không Đài Loan. Chương trình học bao gồm 14 môn học sau:
▪️ HPL – Human Performance
▪️ AL – Air Law and ATC Procedures
▪️ OPS – Operational Procedures
▪️ MET – Meteorology
▪️ VCOM – VFR Communications
▪️ ICOM – IFR Communications
▪️ POF – Principles of Flight
▪️ PERF – Performance
▪️ GNAV – General Navigation
▪️ FP – Flight Planning
▪️ MB – Mass and Balance
▪️ AGK – AF – Aircraft General Knowledge – Air Frames
▪️ AGK – SYS – Aircraft General Knowledge – Systems
▪️ AGK – ELEC – Aircraft General Knowledge – Electrics
▪️ AGK – PP – PIST – Aircraft General Knowledge – Power plant – Piston
▪️ AGK – PP – TURB – Aircraft General Knowledge – power plant – Turbine
▪️ AGK – EE – Aircraft General Knowledge – Emergency Equipment
▪️ INST – Instruments
▪️ RNAV – Radio Navigation
  •  Tất cả các các khóa huấn luyện và giáo trình 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 cung cấp đều được sự phê chuẩn từ Cục Hàng không Việt Nam.
  •  𝐕𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 và 𝐀𝐩𝐞𝐱 𝐅𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (Đối tác đào tạo độc quyền tại Đài Loan) sẽ tiếp tục cải thiện và nâng cấp chất lượng giảng dạy – mang đến khóa huấn luyện vượt trội nhất với tính ứng dụng cao và tiện lợi cho các phi công xuất sắc tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *