Hai học viên phi công thuộc khoá KB19 đã tốt nghiệp chương trình CPL tại Trường bay SRIRACHA FLIGHT ACADEMY, hiện đang huấn luyện chuyển loại Airbus A320/21 tại Trung Tâm Huấn Luyện Bay FTC của Vietnam Airlines.

đaa

đa

Ad

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *