Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế được tổ chức hàng năm vào ngày 7 tháng 12 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Hàng không dân dụng quốc tế và vai trò của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) trong vận tải hàng không quốc tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế và xã hội toàn cầu.

Hãy dành ngày hôm nay là ngày để biết ơn những điều phi thường mà con người có thể làm được và nhìn về tương lai, khi ngành hàng không đang tiếp tục đổi mới từng ngày và mang các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

Venture Aviation xin chúc mừng Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế.

7 Dec
Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *