CONVERSION LICENSE TO CAAV
HƯỚNG DẪN ĐỔI BẰNG PHI CÔNG THƯƠNG MẠI TẠI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (CAAV)

 

Logo Caav

VENTURE AVIATION (VAFT) hướng dẫn đổi bằng Phi Công Thương Mại tại Cục Hàng không Việt Nam như sau:

 1. Đối tượng: Các học viên Phi Công đã có bằng lái Phi Công Thương Mại tại những trường bay được phê chuẩn tại Cục Hàng không Việt Nam (CAAV).
 2. Hồ sơ:
  + Lý lịch tư pháp số 2.
  + Hộ Chiếu (Passport).
  + ICAO level 4.
  + Log book.
  + CPL licence.
  + ATPL FROZEN.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với VAFT: 

 • ☎ Tel: (028)38489737
 • ✉ Email: info@ventureaviation.net