1.   Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp THPT.

  • 17 tuổi trở lên.

  • Chứng nhận Sức khoẻ loại 1 dành cho Phi công thương mại theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam (CAAV).

  • Toeic 500 trở lên hoặc những bằng cấp tương đương.

Pccb 2

2. Thời gian huấn luyện:

  •    12 tháng 

3. Chương trình học:

  • Lý thuyết bay: 550 giờ

  • Thực hành bay: 205 giờ

Pccb 3