Được huấn luyện bởi Apex Flight Academy
 
 
1. Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp THPT.
  • 17 tuổi trở lên.
  • Chứng nhận Sức khoẻ loại 1 dành cho Phi công thương mại theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam (CAAV).
  • Toeic 500 trở lên hoặc những bằng cấp tương đương.

2. Thời gian huấn luyện:

  • 12 tháng 

3. Chương trình học:

  • Lý thuyết bay: 550 giờ

  • Thực hành bay: 205 giờ

 
May Bay 4
E2a91e54819573cb2a84